Umm Kulthum
[1904?-1975]

Sonodisc -SONO 150
P. 1990?

Om Kalsoum


Chanson Du Film Wedad…
01 Ya Bahgel el e'ied el sa'id (x) 4:49 [VDLCD 595?]
02 Leih Ya Zaman (x) 8:03 [VdM 82914-2][VDLCD 595][AAA-028]
03 Ya Tair ya Ayesh Aseer (x) 5:18 [VDLCD 595][AAA-028]
04 Ala Balad El Mahbub (x) 3:09 [VdM 82914-2][VDLCD 595][AAA-028]
05 Ya Bashir El ons (x) 4:29 [VDLCD 595][AAA-028]
06 Ayoha Al Raeh el Moged * (x) 5:00 [AAA-028]
07 Ay lail Nogoumak shodoud **(x) 5:52 [AAA-028]
08 Yally wedady safalak *** (x) 6:14 [AAA-028]CD total time: 43:13

Scanned CD-liner notes

Comment:
* on [AAA-028] as: Ayouha arraïhou 5:41
** on
[AAA-028] as: Ya lil nougoumek 5:58
*** on [AAA-028] as: Yalli widadek safa li 3:54
[VdM 82914-2 = Voix du Maghreb 82914-2]