Bibliografi över syrsor och andra rätvingar

samt förteckning över artiklar och annat relevant material.
sammanställd

av
Lars Fredriksson

Monografier på Svenska

Armand, D. Sveriges vårtbitare och gräshoppor, Fältbiologerna Sollentuna 1986.
Chinery, M. Insekter i Europa, Bonniers Fakta 1988
Fältbiologerna, Knuffa för insekter, 1-2. Fältbiologerna Stockholm 1985.
Insekter som Hobby, När Var Hur? Serien 1979
Sandhall, A & Ander, K. Gräshoppor, Syrsor och deras släktingar, ICA bokförlag 1978.
Zanetti, A. Insekternas värld. Norstedts 1977.
Romano, Teresa - Gylter, Heléne, Så funkar småkryp, Stockholm 2005 [ISBN 91-638-4011-1]

Artiklar på Svenska

Borisch, D. Långängen på Lidingö, Ent, Tidskr. 111: 168-169, 1990.

På andra språk

Bibliografi över böcker på Engelska

Bibliografi över böcker och artiklar på Kinesiska 中文參考資料

Created to serve as additional bonus
Reference material for my CD's and books on the culture and tradition of keeping singing crickets in China
and my own development and experimenting
by Lars Fredriksson

Created at Bolingo Productions in Sweden, copyright Lars Fredriksson | Latest revision Wednesday, July 12, 2006.