Åter i lager!

På allmän begäran finns nu en ny upplaga av CD'n


TQXCD-001 Mr Fungs Chinese Singing Crickets Ensemble

CD total time 74:00 pris 100 SEK + porto20 SEK
Beställ via mail syrsa@bolingo.org

Mer om CD'n finns att läsa här


Lyssna på ett smakprov på hela ensemblen:
snd

12 Bambubjällror
12 Stora Gula bjällror
2 Små gula bjällror
10 Guldbjällror

solist

Himmelsbjällra

Smakprov på Himmelsbjällran solo:
snd

Liten gul bjällra ( Xiao huangling ) chorus, solo
Stor gul bjällra ( Dahuangling ) chorus, solo
Guldbjällra (Jinling) chorus, solo
Bambubjällra, chorus, solo
Grön guldklocka (Lü Jinzhong - även kallad Himmelsbjällra), chorus, solo

Recorded at Tingqiuxuan Litang, autumn 2004.
---