Namn på några av

de mest populära spelande syrsorna i Kina


småväxta sorter (mellan 0,8 och 1,3 cm) som:

Liten gul bjällra ( Xiao huangling )

Stor gul bjällra ( Dahuangling )

Guldbjällra (Jinling)

Tuschbjällra (Moling)

Långt liv bjällra (Shouling)

Stenbjällra (Shiling)

och de något större (1,8 till 3,5 cm) som:

Bambubjällra (Zhuling)

Cederbjällra (Songling)

Svart guldklocka (Hei Jinzhong)

Grön guldklocka (Lü Jinzhong - även kallad Himmelsbjällra)

man håller också en del större syrsor och vårtbitare (3,5 - 6,5 cm) som:

Järnskinnsvårtbitare (Tiepi guoguo)

Storebror Sommar (Xia gege)

Väverskan (Fangzhiniang)

Syster, (Jieer, Zhazui)

Dessutom har de flesta av stridssyrsorna också mycket vackert

spel och många håller dem endast för deras vackra sång.

Stridssyrsor (Douxi)

Kistskallar (Guanzai bangzi)

(Qüqü'r)

Oljekalebass (Youhulu)