Upcoming Events - Future Programs

Pro Longing - Made in China


Three Weeks in November 2006.
Opening ceremonies at 3.00-5.00 PM Thursday November 9th.

Audioinstallation by Lars Fredriksson & Gunilla Sköld-Feiler of one rosary of one hundred and eight chinese crickets at the recently opened new Gallery Tegen 2, at Bjurholmsgatan in Stockholm.

”Syrsornas vibrerande mebran kan svänga med upp till 20.000 cykler per sekund, långt över det mänskliga örats förmåga. Samtida forskning har även visat att också vätskan i vingarnas vener har ljudförstärkande funktion.” Lars Fredriksson

Among the other activities during the days of installations there will be slideshows on Chinese Cricket Culture pertaining to crickets and their natural habitats, as well as concerts and poetry readings.

The first performance of a newly written composition by
Dror Feiler on his rare collection of select historical sounding moulten bells, tinkling chiselled chimes and other resonating cast metal, performing together with Mr. Fung's Chinese Cricket Rosary Ensemble including musicians like:

The Cricket Rosary Ensemble consists of :

Bamboo Bells, wings, tympanic membranes & air
Purple Bamboo Bells, wings, tympanic membranes & air
Purple Bamboo Bells, wings, tympanic membranes & air
Silver Whistles, wings, tympanic membranes & air
Green Lutes, wings, tympanic membranes & air
Golden Bells, wings, tympanic membranes & air
Horse Bells, wings, tympanic membranes & air
Small Yellow Bells, wings, tympanic membranes & air
Large Yellow Bells, wings, tympanic membranes & air
Chinese Ink Bells, wings, tympanic membranes & air
Redlegged Ant Bells, wings, tympanic membranes & air
Stone Bells, wings, tympanic membranes & air

One Rosary = 108 crickets, also known as Bells. (learn more about cricket names)

• Listen to samples of the Rosary Ensemble from the record Ting Qiu at www.countryandeastern.se

The installation will be open daily during the last three weeks in November 2006.

Open hours 12.00 - 17.00

TEGEN 2
Projektplats, scen och utställningsyta
Pro Longing: Made in China
Ljudinstallation av Gunilla Sköld Feiler & Lars Fredriksson

Vernissage torsdag den 9 november, kl 15 – 20
Öppettider: tors – sönd 12-17
Utställningen pågår t.o.m. den 30 november
Pro Longing : Made in China bygger på ett samarbete mellan konstnären Gunilla Sköld Feiler och sinologen & kulturentomologen Lars
Fredriksson.
Ljudet, utgörs av parningssång från 108 kinesiska syrshannar som Lars Fredriksson fört hit från Kina.
Titeln, en ordlek ur ”prolonging”, syftar på den gamla traditionen att odla syrsor för att ”förlänga hösten”. ”För längtan” kan även tolkas som ett
uttryck för den moderna människans otålighet och borttappade förmåga att längta, när ”allt” kan tillfredsställas genast.
Pro Longing: Made in China är en unik ljudinstallation baserad på Lasse Fredrikssons djupa kunskap om syrsor och deras sång; var i rummet de
olika syrs-arterna är placerade och hur våra rörelser och vibrationer påverkar dessa.
Installationen speglar, genom mötet mellan ljudet och Sköld Feilers visuella gestaltning, spänningar mellan natur och kultur, njutning och begär,
exploatering och konsumtion, och om längtan och avstånd i den globala ekonomins hejdlöst höga varvtal. Och hur detta påverkar livsbetingelserna
ner till minsta kryp.
TEGEN 2
Bjurholmsg. 9b
T-bana Skanstull
08-6442717
070-2855777
070-7161923

Read more about the historic Tegen 2 (in Swedish only...)

Anouncing the The Second Coming of "Listening to Autumn" concerts!

Wednesday 29 November 2006 at the Ethnographic Museum in Stockholm. from 7.00 PM

Read more...

Country & Eastern's 2nd Release party for the CD

Ting Qiu - Listening to Autumn

by Lars Fredriksson & The Chinese Crickets Rosary Ensemble

Concordance to Chinese, Japanese & Latin cricket names
with English and Swedish Translations.

Read more about Crickets


Reference material for my CD's and books

These pages are created to serve as additional bonus information on the culture and tradition of keeping singing crickets in China, as well as a record of my own experimenting with, and development of this pastime as a means of artistic expression and environmental survival.

Created at Bolingo Productions in Sweden, copyright Lars Fredriksson | Latest revision Thursday, Oct 5, 2006.