al-Andalus

Information
om
Arabo-Andalusisk musik

diskografi

instrument

orkestern
poesi
repertoire

bibliografi

andra texter

al-Andalus
en artikel till reorientfestivalen 2006 med tema al-andalus


Konferensen om Arabisk Musik i Kairo 1932

Ljusblå rubriker är under arbete /LF 2006.06.12

lyssna på olika inspelningar
länkar till andra websidor med material om arabo-andalusisk musik
Övrigt material om musik på bolingo.org

Pages designed by Lingo iO - most recent revision - 2006.06.10 - copyright Lars Fredriksson - Lingo iO